Предстоят редица културни дейности в кв. Илиянци

Витоша Медиа Груп ООД ще осъществи редица културни дейности в кв. Илиянци в София чрез проекта “Северна София чете, пише и рисува” 

cveten-1-page-001

Проектът, който ще бъде реализиран тази пролет, цели да повиши социалната значимост на изкуствата и културата в столицата, чрез осъществяването на редица културни прояви насочени приоритетно към кв. Илиянци. В него ще участват децата от началното училище (от 1 до 4 клас), като и техните семейства. Заложени са различни типове културни дейности, които да приобщят и разширят максимално широк кръг от публики. Целта е да се осъществи отваряне на културната сцена в района, като се привлече най-младата целева група – децата. Проектните дейности позволяват участието на различни социални групи. Голяма част от предвидените събития включват промотиране и работа свързана най-вече с информираност, чрез целева офлайн (печатна) и онлайн (интернет) кампания.

Партньори в проектните дейности на “Северна София чете, пише и рисува” са:

Народно читалище „Отец Паисий – 1930” в кв. Илиянци развиващо следните дейности: Група за народно пеене; Мъжки битов оркестър; Женска група за автентичен фолклор; Женски двугласен хор; Танцов състав; Групи за народни обич; Английски език; Каланетика; библиотека с 9 508 тома и др.

98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий” кв. Илиянци, което обучава деца от 1-и до 4-и клас, както и подготвителни групи. Мисията и целите на училището са: формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; формиране на отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото; училището успешно е реализирало редица проекти на територията на кв. Илиянци и гр. София

Сдружение Фуутура – сдружение за развитие на спорта и спортната култура, което работи предимно с деца и юноши в развитие на техните заложби в областта на спорта и в областта на повишената им здравна култура.  През 2014 година сдружението изълнява проект към СО – програма Спорт, като основните дейности отново включват работа с няколко столични училища и създаване на условия за пълноценни и ползотворни занимания за децата, както в учебно време (в часа по физическо възпитание и часа на класния ръководител), така и в свободни от учебни занимания часове. Сдружението осъществява и проекти на международно ниво чрез програмите Еразъм +, Euromed и др.

Сайтът www.vitoshanews.com ще бъде медиен партньор на всички проектни дейности чрез специализираните му рубрики “Общество” и “Култура”, както и чрез културен календар на столицата.

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2016 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4