Зимна икономическа прогноза – 2016 г.: устояване на нови предизвикателства

Европейската икономика навлиза в четвъртата година на възстановяване и растежът продължава с умерено темпо, главно благодарение на потреблението. Същевременно много други икономики по света се борят със сериозни предизвикателства, поради което рисковете за растежа в Европа се увеличават, предава в прессъобщение ЕК.

Зимната прогноза на Комисията показва, че от есента насам цялостната перспектива за растежа не се е променила съществено, но се е повишил рискът растежът да се окаже по-слаб от предвиденото, главно в резултат от външни фактори. Очаква се растежът в еврозоната да се повиши до 1,7 % през тази година спрямо 1,6 % през миналата и до 1,9 % през 2017 г. Според прогнозите през тази година икономическият растеж в ЕС ще остане стабилен на равнище 1,9 %, а през следващата ще се повиши до 2 %.

Очаква се действието на някои благоприятни за растежа фактори да се засили и да бъде по-продължително от прогнозираното. Сред тези фактори са ниските цени на петрола, благоприятните финансови условия и ниският обменен курс на еврото. Същевременно рисковете за икономиката стават по-отчетливи, появяват се и нови предизвикателства: забавеният растеж в Китай и други бързо развиващи се пазарни икономики, слабата световна търговия, както и геополитическата и свързаната с политиката несигурност.

Categories: Бизнес

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4