Засилват борбата с финансирането на тероризма (ДОКУМЕНТИ)

Европейската комисия представя днес план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Неотдавнашните терористични нападения в Европейския съюз и извън него демонстрираха необходимостта от засилени и координирани европейски ответни действия за борба с тероризма. В Европейската програма за сигурност се посочват редица области, в които борбата с финансирането на тероризма следва да се засили, се казва в прессъобшение на ЕК. 

Представеният днес мащабен план за действие е съсредоточен върху проследяване на терористи посредством движението на парични средства,  осуетяване на прехвърлянето на средства и други активи от тях и прекъсване на източниците на приходи за терористичните организации.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви:

Трябва да прекъснем притока на ресурси, които терористите използват за извършване на бруталните си престъпления. Като разкриваме и пресичаме финансирането на терористичните мрежи, можем да ограничим възможностите им за придвижване, за закупуване на оръжие и експлозиви, за планиране на атаки и за разпространяване на омраза и страх онлайн. През следващите месеци Комисията ще актуализира и доразработи правилата и инструментите на ЕС посредством целенасочени мерки за справяне с възникващи заплахи и за подпомагане на националните органи да засилят борбата с финансирането на тероризма и да си сътрудничат в по-голяма степен при пълно зачитане на основните права. За да постигнем резултати срещу финансирането на тероризма и за да защитим сигурността на гражданите на ЕС, от огромно значение е да работим заедно.

През следващите месеци Комисията ще актуализира и доразработи правилата и инструментите на ЕС посредством целенасочени мерки за справяне с възникващи заплахи и за подпомагане на националните органи да засилят борбата с финансирането на тероризма и да си сътрудничат в по-голяма степен при пълно зачитане на основните права.

Най-късно до края на второто тримесечие на 2016 г. ще се предложат редица целенасочени изменения на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари в следните области: Осигуряване на солидни предпазни мерки спрямо финансовите потоци от високорискови трети държави: Комисията ще измени Директивата, за да включи списък на всички задължителни проверки (мерки за комплексна проверка), които финансовите институции следва да извършват по отношение на финансовите потоци от държави със стратегически слабости в националната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Чрез прилагането на едни и същи мерки във всички държави членки ще се предотврати наличието на „вратички“ в Европа, благодарение на които терористите ръководят операции от държави с по-ниско равнище на защита.

План за действие на Европейската комисия с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма

Европейска програма за сигурност


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4