Връзка между форекс пазар и борсови индекси

Нека погледнем, какво всъщност е един борсов индекс?

Например, добре познатият германски индекс DAX. Той изобразява средната стойност на цените на 30те най-големи компании в Германия. Като вече DAX не се възприема от участниците на
пазарарите единствено като централен индекс за немската икономика, но и като водещ
показател за европейския бизнес. Тоест ако трябва да обобщим, сам по себе си индексът
DAX, който взехме за пример всъщност показва каква е бизнес средата в Европейския съюз.

Нека погледнем и втората част на уравнението, т.е. Валутният пазари, това е децентрализиран, нерегулиран пазар, или по-просто казано, това е пазара, който се движи единствено и само от основният закон на търсенето и предлагането.

Тоест ако дадена валута има голямо търсене то цената и се увеличава, или ако има голямо предлагане, то цената намалява, и обратното, мисля, че е ясно на всеки самоуважаващ се трейдър! Съответно цената, която ние виждаме на платформите, на които търгуваме, това е цената, на която търсенето и предлагането са достигнали своята точка на равновесие.

В повечето случаи иденксите първи се повлияват от фундаментални новини и състояния на дадена икономика и след това се отразява на форекс пазара. Именно произлизайки от това трейдърите на валутните пазари могат да предвидят какво ще се случи с дадена валута, защото както знаете в дадена страна може да се търгува само с официалната валута на тази страна.

Нагласите на пазара се отнасят към това колко комфортно един трейдър се чувства по отношение на пазара. Колкото по-уверен е той в пазара, толкова по-голяма готовност има за сключване на сделки. Като цяло, борсовите индекси вървят нагоре, когато пазарният сентимент е положителен – известен също като апетит към риск – и се понижават, когато настроението е отрицателено – известно като бягство от риск. Тоест разталкувано, при благоприятна бизнес среда, т.е. добри фундаментални новини започва търсенето на дадения индекс, да речем DAX , с който започнахме примера, и цената на индекса се покачва, а в краткосрочен план, ако продължим примера еврото – би трябвало да намалява. Защото предлагането на валутата се увеличава именно за това, че за да се закупи DAX, то би трябвало да се замени/продаде EUR. Но не само това е логиката на обратната корелация, чисто инвеститорски погледнато, то когато EUR отслабва и валутата е евтина, то каква по добра възможност за закупуване на DAX на евтина цена. Именно тези две заключения доказват обратната връзка между борсовите индекси и валутата, в краткосрочна търговия!

Източник: http://profitpoint.bg/

Categories: Бизнес

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4