Рекордният бюджет 2016 приет, Горанов го похвали

Късно снощи Народното събрание на Република България прие на второ четене държавния бюджет за 2016 г. и актуализира бюджета за 2015. Бюджетът е рекорден по отношение на заложените приходи и разходи.

Предвижда се общият размер на приходите, помощите и даренията да е 20 623 591 500 лв. – от тях 1 734 500 000 лв. от корпоративен данък, 2 830 000 000 лв. – от данъци върху доходите на физическите лица, 8 409 600 000 лв. – от ДДС, 4 670 000 000 лв. – от акцизи. В рамката, заложена от правителството общият размер на разходите е 10 946 208 600 лв., от тях текущите разходи са в размер на 8 332 042 600 лв., капиталовите разходи – 2 511 887 900 лв., резервът за непредвидени и/или неотложни разходи – 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения /трансфери/ се очаква да бъде 10 455 193 200 лв. От тях за общините ще бъдат отделени 2 662 137 000 лв., за ДОО – 5 065 887 100 лв., за НЗОК – 1 069 199 000 лв., за БНР – 42 112 000 лв., за БНТ – 65 147 000 лв., за БТА – 4 385 000 лв., за държавните висши училища – 407 415 300 лв., за БАН – 75 837 000 лв.

Рамката предвижда вноската в общия бюджет на ЕС да е 1 009 743 800 лв. Бюджетното салдо ще е отрицателно и е в размер на 1 787 554 100 лв.

Очакваните приходи са 3 166 199 хил. лева, от които от вноски – 2 121 000 хил. лв., и неданъчни приходи – 14 550 хил. лева. Трансферите за здравно осигуряване са в размер 1 045 199 хил. лева.

Сред основните параметри на бюджета са 129 млн. лв. повече за здравеопазване, а в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на минималната работна заплата на 420 лв. Най-много са средствата, отделени за Министерство на вътрешните работи в размер на 180 млн. лв., Министерство на отбраната – 57,2 млн. лв., Министерство на правосъдието – 20 млн. лв. и 3,2 млн. лв. за Националната служба за охрана. Повече пари получават и заетите в сферата на културата – библиотекари, служители в музеите и галериите.

Въпреки критиките на опозицията, депутатите замразиха част от социалните плащания – като майчинските, който остават в размер на 320 лв., но увеличиха минималната работна заплата на 420 лв. от 1 януари.

В рамката на проектобюджета за следващата година е предвиден растеж от 2% и също толкова дефицит. Управляващите спазиха обещанието си и между двете четения на законопроекта за държавния бюджет премахнаха текстовете, с които се орязваха социалните придобивки на полицаите и заетите в сектор „Сигурност”.

След като бе гласувано и последното приложение на закона за бюджета за 2016 г. министърът на финансите Владислав Горанов благодари на колегите си за конструктивния дебат и заяви, че бюджетът е добър, защото запазва ниската данъчна тежест и дава перспектива на българските граждани за стабилност.

Депутатите също гласуваха актуализацията на бюджета за 2015 г., с което дефицитът на страната се увеличава от 2,2 млрд. лв. на близо 2,7 млрд. лв. или с 49,7 млн. лв. Общият размер на актуализираните средства е приблизително 882, 5 млн. лв.

Парламентът реши увеличение на средствата за трансфери за европейски проекти и програми с 494.7 млн. лв. и средства за допълнителни фискални мерки в размер на 387 млн. 800 хил. лв., с които се покриват разходите на 13 министерства.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4