България с “малко стабилна” устойчивост за 2015 г.

България попада в групата на страните, които се определят като “Малко стабилни” за 2015 г. в 11-тото годишно изследване на Американския Фонд за мир – http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015

Ето и групата от страни, към които условно България принадлежи по показатели за 2015 г. –

Less Stable
    

                                                              Total
126 Trinidad and Tobago 5.0 3.0 4.1 7.5 5.5 4.3 5.0 4.8 4.6 5.7 5.6 3.6 58.7
127 Antigua and Barbuda 4.6 3.0 3.9 7.3 5.0 5.0 5.9 3.9 4.5 5.2 3.7 5.8 57.8
128 Kuwait 5.1 4.0 4.7 3.1 4.7 3.0 7.3 2.5 7.3 3.9 7.5 4.4 57.5
129 Mongolia 5.5 2.4 4.3 3.1 6.4 4.3 4.5 5.7 4.8 4.0 5.5 6.5 57.0
130 Bulgaria 4.2 3.5 5.2 4.6 4.9 6.2 5.0 4.2 3.4 4.1 5.3 4.8 55.4
131 Panama 5.7 3.5 5.6 4.0 7.3 3.4 4.0 5.5 4.8 5.1 2.5 3.2 54.6
132 Montenegro 3.3 4.5 7.3 3.6 2.9 4.6 4.0 3.6 4.2 4.0 6.3 5.9 54.2
132 Romania 3.7 2.7 6.8 4.5 4.7 5.2 5.6 4.3 3.9 3.5 5.2 4.1 54.2
134 Greece 3.6 1.6 5.0 3.8 4.2 6.5 6.5 3.9 3.4 4.5 3.7 5.9 52.6
135 Oman 5.0 2.0 3.0 1.9 4.2 4.5 6.6 3.8 7.5 4.7 6.6 2.2 52.0
136 Bahamas 6.1 2.8 4.1 5.0 5.0 4.7 4.3 4.4 3.0 4.0 4.5 3.7 51.6
137 Croatia 3.6 4.9 5.7 4.5 3.8 5.3 3.4 2.9 4.1 4.0 4.4 4.4 51.0

Някои от по-важните показатели, по които се определя класацията са: демографски натиск, бежански проблем, обществено недоволство, икономически упадък, властова легитимност, обществени услуги, човешки права и др. Всичко това формира общ индекс на устойчивата сигурност в различните държави. Състоянието по показатели за различните държави е изградено от хиляди статии и репорти от различни източници, като, разбира се, не може да претендира за изключителна достоверност. Със сигурност обаче това е една независима експертна оценка на състоянието на определени сектори, които могат да се вземат предвид при формирането на съответните политики.

Както се вижда на картата 2015heatmap България се намира в зелената зона на стабилност, в най-долната от трите й подгрупи. Интересното е, че – както може и да се очаква – отново сме на дъното по отношение на страните от ЕС – на предпоследно място (преди Кипър), заобиколени от Монголия и Панама. Малко успокоение е, че много малко пред нас са Румъния, Хърватска и Гърция, които също са и в нашата група “Less stable – Малко стабилни”. Най-лошите ни показатели са по отношение на икономически упадък, а най-добрите – за бежански проблем.

Интересно е, че единствено Финландия е в най-горната група – “Very Sustainable – Много устойчива”, а след нея се нареждат Швеция, Норвегия, Дания, Люксембург, Швейцария…

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4