Миков за Парламента: През 2010 г. – данък колиба, сега – данък градина, утре – данък цървули

Данъчни облекчения, казани с ракия, данък уикенд и земеделски градини занимаваха депутатите днес при гласуването на данъчните закони

Парламентът прие на първо четене промени в няколко закона, внесени от Министерския съвет:

– В Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди, да подаде декларация в Националната агенция за приходите. При неподаване на декларация или при неначисляване на дължим данък в съответствие с методиката ще се счита, че стоката е използвана или ще се използва единствено за лични нужди и данък ще се дължи за всички изминали данъчни периоди от периода на придобиване на стоката. Промяната стана известна като “данък уикенд”, срещу която се обявиха от работодателските организации. Депутати от Реформаторския блок и Патриотичния фронт изразиха резерви към ползването на фирмени автомобили за лични цели. Изказването на председателя на ПГ на БСП Михаил Миков обобщава мненията срещу текста – “Гласувах против, защото с един законопроект от правителството беше направен опит да няма пълноценна дискусия в НС за това накъде върви България, кой плаща и кой пие. В България днес сметката плащат бедните, а дясното управление и фамилиите около него консумират и пият 12-годишното си уиски със сьомгата, с хайвера, а хората нямат възможност да пратят децата си на училище. През 2010 г. – “данък колиба”, сега – “данък градина”, утре – “данък цървули”…

– В Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се прави промяна, според която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, ще бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Законът стана известен като данък “градина” и предизвика остри критики сред опозицията.

– С промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой се намалява нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната от 15 000 лв. на 5000 лв. Според вносителите това е мярка за ограничаване на сивата икономика.

– С промяна в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/ се удължава срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 31 декември 2018 година. – В закона за корпоративния данък и в този за ДДС се променя също това, че селските ракиджийници няма да могат да имат съдове за приготвяне на алкохол над 500 литра, каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Менда Стоянова. По думите й тези селски ракиджийници ще бъдат едни малки обекти за варене на ракия. Тя обясни, че според промените от юни до декември ще се вари ракия.

Заедно с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане депутатите гласуваха и три законопроекта, предложени от Михаил Миков и група народни представители. И трите бяха отхвърлени от мнозинството. С тях от левицата предлагаха отпадане на т. нар. плосък данък и замяната му с прогресивно-подоходен данък, въвеждане на данъчно облекчение на лица с най-ниски трудови доходи, както и намаляване на ДДС за стоки за бебета и деца, за приспособления и съоръжения за хора с увреждания, за доставка на услуги за домашни грижи.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4