Национална стратегия в областта на миграцията 2015-2020 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията цели формирането на ефективни и единни национални политики при управлението на миграционните процеси, синхронизирани с миграционната политика на Европейския съюз (ЕС).
В основата на стратегията стои разбирането за феномена миграция като източник на работна сила, необходима за националната икономика, така и като потенциална заплаха за сигурността на страната.
Можете да свалите документа от тук

Целият материал можете да прочете на портала за обществени консултации – www.strategy.bg

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4