Макроикономическа рамка за 2015-2018 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПУБЛИКУВА АКТУАЛИЗИРАНА ЕСЕННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2018 Г.

За целите на подготовката на втория етап от бюджетната процедура за 2016 г., Министерството на финансите актуализира своята есенна макроикономическа прогноза според последните актуални статистически данни на Националния статистически институт (НСИ).

Прогнозата се актуализира, тъй като НСИ публикува на 30 септември 2015 г. ревизирани годишни и тримесечни данни за Брутния вътрешен продукт (БВП) и неговите компоненти за периода 1999-2015 година. Ревизиите при изчисленията на НСИ се дължат на внедряване в оценките за БВП на методологически подобрения по отношение на резерви, поставени от Европейската комисия и на по-пълна статистическа информация за 2014 година.

Номиналното равнище на БВП в периода след 2004 г. се повишава с новите данни, а реалният растеж на БВП за периода 2000-2014 г.е по-висок средно с 0,1 процентни пункта в сравнение със статистическия ред преди промените. По отношение на прогнозата за икономическия растеж, разликите между актуализираната с тази, публикувана в началото на месеца, не са съществени, ако се има предвид общият растеж на БВП. Реалният растеж на БВП за 2015, 2017 и 2018 г. остава непроменен – съответно 2%, 2,5% и 2,7%, а за 2016 г. е намален с 0,2 процентни пункта и е 2,1%. В структурата на растежа, по компоненти на БВП, има по-съществени промени в очакванията, които са предизвикани от ревизиите в историческите данни на БВП.

Таблицата с основните макроикономически индикатори може да намерите тук
Н
а тази страница можете да откриете още: 

  • Актуализирана есенна макроикономическа прогноза 2015 г.
  • Есенна макроикономическа прогноза 2015 г.
  • Пролетна макроикономическа прогноза 2015 г.
  • Актуализирана есенна макроикономическа прогноза 2014 г.
  • Есенна макроикономическа прогноза 2014 г.
  • Пролетна макроикономическа прогноза 2014 г.

Източник: Сайт на Министерство на финансите на Република България -www.minfin.bg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4