Българо – японски бизнес форум с провеждане на бизнес дискусии

На 13 октомври 2015г. в „Конферентна зала- Sense” на „Sense” Хотел, гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, организира Българо – японски бизнес форум с провеждане на бизнес дискусии. Над 50 български предприятия и представители на японски институции взеха участие и създадоха преки контакти по време форума.
Форумът беше открит от г-н Любен Петров, Заместник-министъра на икономиката и г-жа Мариета Захариева, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, а от японска страна от г-н Коичи Киши, Председател на Група за приятелство „България-Япония” към Горната камара на Японския парламент и г-н Такаши Коидзуми Извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България Заместник-министъра на икономиката.

Целта на форума беше участниците да се запознаят с икономическите условия и възможности за двустранно сътрудничество, да се стимулира създаването на преки контакти между български и японски предприятия, чрез представяне на информация за Японския пазар и предприятия.
По време на форума бяха представени характеристиките, развитието и възможностите на японските малки и средни предприятия /МСП/, тенденциите в търговията и инвестициите в Япония, насърчителните мерки за чужди предприятия в Япония, дейността на Японо-българския икономически комитет, както и балканският и българският пазар през погледа на японските предприятия.

Участие в Българо – японския бизнес форум, с провеждане на бизнес дискусии взеха фирми от следните сектори и подсектори: хранително-вкусова промишленост, козметика, търговия, информационни и комуникационни технологии инсталации, производство на розово масло и продукти от него, био производство, производство на традиционни български продукти.

В рамките на форума се проведоха бизнес дискусии, по време на които представителите на българските бизнес среди от двете страни взеха дейно участие и обсъдиха потенциалните възможности за бизнес сътрудничество и инвестиции в Япония с представителите на японските институции, и японски фирми..

Българо – японският бизнес форум се организира в изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4