Класация на ТОП 100 на фирмите у нас

17-то поредно издание на класацията „ТОП 100” на Българската Търговско Промишлена Палата бе представено от председателя на организацията г-н Цветан Симеонов на пресконференция днес

Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2014 година в 5 категории. Класирането е извършено сред общо 6 245 фирми, които произвеждат 81,53% от брутния вътрешен продукт на страната за 2014 година. Методологията на „ТОП 100” включва класиране на базата на обективни данни от годишните финансови отчети на компаниите.

В първата категория от класацията, представяща 100-те фирми с най-голям ръст в бизнеса, средното увеличение на приходите от продажби през 2014 година е 174% (в сравнение с 2013 година). При класацията по най-голяма печалба спрямо вложените собствени средства (възвръщаемост на капитала) 63% са класираните са фирми, ангажирани с търговска дейност и услуги. Делът на индустрията е 20%, а от нея машиностроенето е с най-много представители. Традиционно добрите резултати на този бранш се дължат на експортната му ориентираност.

В класирането по най-голяма печалба на получените приходи от продажби, резултатите на първите 100 фирми показват, че от всеки 100 лв. приходи средната печалба е 38 лв.  Отново секторите „Търговия” и „Услуги” са с най-много представители сред класираните в първата стотица.

“Позитивните сигнали от икономиката през тази година ни насърчиха да променим една от категориите в класацията, отчитаща изменението на финансовия резултат (от загуба към печалба) само към класиране на предприятия с най-голям ръст (в %) на печалбата”, заявиха организаторите от БТПП

Класацията по ръст на печалбата показва, че най-големи скокове в печалбата през 2014 година спрямо предходната й са успели да постигнат предприятията от индустриалния сектор. Сред първите 50 попадат фирми от производството на машини и оборудване, хранително-вкусовата промишленост и производството на текстил и облекло.  В секторно отношение мнозинството фирми от различните категории в „ТОП 100” са от сферата на търговията (35%) и промишлеността (23%). Преобладаващи сред класираните от индустрията са фирми от машиностроенето, производството на храни, текстилната индустрия и производството на химични продукти.

Строителството е с 13% дял в „ТОП 100”, като за поредна година присъствието на брашна е свързано най-вече с изпълняваните публични проекти. Като цяло нарастването на строителната продукция у нас изостава в сравнение с ЕС, а темповете не могат да достигнат от нивата от преди 2009 година.

Едва 1% са класираните фирми са от сферата на туризма, като спрямо миналогодишната класация се отчита спад – тогава компаниите от сектора формираха 2% от всички класирани.

По време на пресконференцията председателят на Палатата Цветан Симеонов връчи сертификати на стажантите от Националната финансово-стопанската гимназия и Националната търговско-банкова гимназия за приноса им при изготвянето класацията Топ 100.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4