Маловодие и жега мъчат рибарите

Река Янтра (В.Търново)

Екипът ни лично посети тази дестинация като направи не лош риболов въпреки неподготвеността си,тръгвайки без ясна представа какво и къде ще лови. Тръгвайки с кутийка бял и торен червей, без информация за подходящи места, се озовахме на ЖП моста под хотел Янтра. До обяд направихме приличен риболов, като уклеят преобладаваше и епизодичното кълване на мряна, клен, кротушка и пръскач подсказваха за рибното разнообразие в реката. Обиколили и разбрали за какво става дума се озовахме пред рибарско магазинче да заредим стръвта и захранката. Риболовът вече беше друг, захранили и сложили жито започнаха да се обаждат прилични мрени и кефали, дори уклеят беше над обичайния. Изненадани бяхме от рибното богатство на реката, гледката на подскачащи мрени и кефали вдигаше адреналина на макс.

Мога само едно голямо уважение да изпитам към великотърновските рибари и да им пожелая да запазят реката все така добре зарибена.

Река ИСКЪР(София)

Нелош риболов се прави на реката от село Герман чак до Дружба. Рибата е разнообразна и познаването на реката е огромен бонус. Колегите се хвалят с прилични черни мрени и кленове, бабушки, костури, каракуди и уклей. Най-успешният вариант е това да се прави е на леко дъно, но става и на плувка, с бял и торен червей, мамарец и жито, почти целодневно има слука като обикалянето от вир на вир е за предпочитане.

Алдомировското блато

Както се казва – една легенда се завръща. Разрешен за ловене от 1 август блатото дава добро количество каракуди, които макар в повечето случаи да са дребни, не престават да кълват. Има и прилични, бих казал дори и трофейни екземляри. Излиза и червеноперка, а колеги се хвалят и с шаранчета(дребни).

Яз.Пясъчник

Много доволни са останали любителите на спининговия риболов, избрали язовир „Пясъчник” като дестинация да ловят костур с блесни и силикони. Тези дни раираният хищник се е отчел с доста добро кълване в района на Кулата. Хващали са го на сребърни въртящи блесни №1 и 2, както и на силикони в светла окраска.image-bcd578ee28b1ebe017c1654e49cc89edde6721b7ed0af8282be73a7cb55e3f2b-Vр.искър


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4