Гол след гол на язовир Радуловци

Екипът на Витоша нюз реши този път да посети лично язовир Радуловци, за да се убеди в неговата красота и рибно богатство, което колегите от Snimah.com ни препоръчаха няколко пъти в своите материали. Информацията, която ни бяха дали, ни беше напълно достатъчна да тръгнем рано сутринта. Красотата, която заварихме, тихото време и почти никаквото присъствие на колеги ни вдъхна доверие, че риболовът ще е спокоен и успешен.
С първото замятане последва мигновен удар на белия червей и първата червеноперка се озова в ръцете ни.радуловци Захранихме обилно с купешка захранка, като поставихме в нея бял червей, жито и царевица. Финият такъм и малката кука се оказаха достатъчни за рубриката „Гол след гол”. През целия ден уклеят и червеноперката се надпреварваха да се хващат на въдиците ни, независимо от стръвта, която им предоставях ме.

Използвахме както бял така и торен червей,жито, царевица и хляб, предимство даваше житото заради по-големите риби. На червеите кълвяха маломерни червеноперки, виолетки и кубинки. Единствено на хляб се обадиха прилични каракуди от порядъка на 200-300 грама. Шляпането на едра риба и не кълването й ни подразниха максимално, като си обещахме и друг път да посетим въпросния водоем с надежда като се позахлади да се обади някой от шляпащите гиганти. Разбира се хванатата риба беше върната обратно във водата с надежда да порасне и другият път да е в още по- големи количества. Нека всички колеги да правят всичко по силите си да връщат повечето риба и най-вече маломерните рибета.  Както повелява един от Вечните рибарски закони: “Закачената риба може и 10 пъти да се закачи отново, но изпържената само веднъж ще се изяде.”радуловци2радуловци3


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4