Парламентът приравни съжителстващите без брак към семействата

Двойките, които живеят на семейни начала без да са сключили формално граждански брак, губят привилегиите на самотните родители. Това следва от приетите днес окончателно от Народното събрание промени в Закона за социалните помощи за деца.

Според новите текстове като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, пише вестник “Дневник”.

С този текст се очаква да се сложи край на практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен родител и само неговият доход да се взима предвид при отпускането на детски надбавки. Сега прагът е 350 лв.

С приетите текстове ще бъде затегнат и достъпът до помощи на майките студентки. Според досегашните разпоредби майка, която следва във висше училище, получава еднократно от държавата 2880 лв. Чрез тази вратичка бременните жени се записват в университет за по един семестър само за да получат парите, но не продължават да учат по-нататък, сочат данните на Министерството на труда. Зам.-министър Лазар Лазаров съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента, че от 2008 г., когато насърчението е въведено, до 2014 г. броят на получателките на такава помощ е нараснал от 1350 на 7300 – тоест пет пъти, на фона на спад в раждаемостта. Между 80 и 90% от тях не са продължили следването си след раждането.

С приетите днес изменения помощта се запазва, но ще се отпуска само на студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете от НОИ. Помощта ще се изплаща на два пъти като втората част ще се дава след като майката се запише в следващ семестър, но не по-късно от година след раждането.

Непълнолетните майки ще получават месечни помощи за отглеждане на дете само в натура, решиха депутатите. Предвижда се стоките и услугите, които майката и детето й ще могат да потребяват, да се определят от съответната дирекция “Социално подпомагане”, чиито експерти ще правят преценката на индивидуалните потребности.

В натура ще получават помощи за отглеждане на децата си и родителите, които не се грижат за децата си и харчат парите за друго.

Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете, независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година и не е по-висок от размера на еднократната помощ при раждане на дете, гласят промените.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4