Спортът като алтернатива на военната служба

Много са гласовете ЗА и ПРОТИВ задължителната военна служба за момчетата след 18-та им годишнина. Не могат да се отрекат в никакъв случай ползите от нея – формиране на морално-волеви качества, дисциплина и ред, отговорност, добра физическа подготовка, опит за работа в екип, формиране на чувство за дълг и национално достойнство… Но много са и минусите – прекъсване на образователния процес, елементът на задължителност (който повечето млади хора ненавиждат), изолираност от социалния живот, лишения и др.
Когато се сложат на кантара доводите за едното или другото решение … както често се случва у нас – се взима съвсем друго – трето решение – професионалната армия – премахвайки задължителния характер, но запазвайки много от минусите. Сега пък се е решило да се провежда военно обучение за учениците от 9 и 10 клас – в часа на класния, военните подготвяли подобна програма и за университетите…
От своя страна – едно решение, което елиминира всички недостатъци на казармата и което има всички ползи (посочени по-горе) плюс една нова и фундаментална стойност – привличането и на младите момичета – е спортът! Възприемането на спорта – както досега – като едва ли не развлекателен и несериозен предмет – трябва да започне своята еволюция в една съвсем нова роля – от училище до университета – като единствената реална възможност за физическо и психическо здраве, с ясната функция, че той може и да бъде спойката и базиса именно между преминаването от училище в университета или работното място. Бивайки задължителен предмет и сега в училищната и университетската програма, с една много проста промяна в организацията, може да се осъществят следните възможности:
– профилиране по видове спорт – така се дава възможност на ученика / студента да практикува и да се развива в любимия си спорт, а не да се движи безцелно в часа по физическо. По този начин лесно ще се формират групи спортисти по определен спорт, те ще бъдат под наблюдението на специалисти; така ще отпадне необходимостта от спортните училища и ще се реши въпроса с разпръснатостта и анонимността на талантите – независимо за кое населено място се отнася.
– социализиране и работа в екип в извънкласни условия още от най-ранна възраст – основното предимство на спорта.
– възможност за сериозна професионална кариера в спорта – чрез сериозните предпоставки за селектиране на най-талантливите.
– уплътняване до максимум на свободното време на тинейджърите в този рисков и решаващ за тях период.
– неизбежно повишаване на личните физически и психически воля, издръжливост и характер.
– повишаване на личните спортни резултати – чрез по-честото практикуване на любимия спорт, а оттам и нивото на съответния спорт като цяло, с което ще се разшири основата на пирамидата на масовия, за да се достига до по-високи върхове и в професионалния спорт.
– лесното и бързо интегриране на различни социални, религиозни и етнически общности.
– лесното и директно управление (организационно, мотивиращо, административно, капацитетно, ресурсно и др.) по съответния вид спорт.

И най-важното – спортът е средство, за разлика от всички други и най-вече от военната подготовка, което сплотява, амбицира и има пряко отношение към успеха на личността!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4