Излезе “Основни икономически и политически решения в ЕС”

Излезе “Основни икономически и политически решения в ЕС”

Сайтът на Министерството на икономиката публикува бюлетин за основни икономически и политически решения в ЕС на Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз

В него са отразени темите, разглеждани по време на неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 11 и 12 септември 2015 г. в Люксембург.

Може да откриете бюлетина на следния линк – „Основни икономически и политически решения в ЕС: септември 2015 г.”.

About Author