Блок в “Надежда” остана без топла вода до 3 ноември

Блок в “Надежда” остана без топла вода до 3 ноември
“Топлофикация” София ЕАД уведомява, че поради авария на магистрален топлопровод на ж.к. „Надежда 1“, бл. 137 – тревна площ е необходимо да бъдат извършени строително-ремонтни работи за отстраняването й.

Ремонтните работи ще започнат от 08:30 ч. на 29.10.2020 г. до 24:00 ч. на 03.11.2020 г., по График.
Необходимите възстановителни работи ще бъдат извършени за сметка на “Топлофикация” София.

За допълнителна информация:
Телефон за обслужване на клиенти в страната : 0700 111 11
Е-майл за обслужване на клиенти : inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg