Кръгла маса в Елин Пелин заради домашните любимци

Кръгла маса в Елин Пелин заради домашните любимци

Община Елин Пелин организира кръгла маса по актуални проблеми, свързани с регистрацията на домашни любимци в изпълнение на “Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България”,

ЗВМД /закон за ветеринарномедицинската дейност/, ЗЗЖ /закон за защита на животните и подзаконовите нормативни актове.


Срещата ще се проведе на 17.09.2020 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Елин Пелин.

Categories: Райони