Станете част от новите спортни надежди на България! Условията за прием в 153 училище “Неофит Рилски”

Станете част от новите спортни надежди на България! Условията за прием в 153 училище “Неофит Рилски”

“Искаме, можем, успяваме!” – това е 153 Спортно училище “Неофит Рилски” в район “Надежда”.

Ако и вие искате да бъдете сред новите спортни надежди на България – вижте условията за прием в училището за новата учебна 2020/2021 г.

Вижте условията за прием в училището за новата учебна 2020/2021 г.
https://bit.ly/3euJxhM

https://www.youtube.com/watch?v=HpCLsjnQ1nQ