Допълнителна обработка срещу кърлежи в “Надежда” (ВИДЕО)

Допълнителна обработка срещу кърлежи в “Надежда” (ВИДЕО)

По искане на инж. Димитър Димов, кмет на район “Надежда”, беше реализирана допълнителна обработка срещу кърлежи в тревните площи на близо 30 междублокови пространства.

Списък на локациите на допълнителните обработки:
https://dox.abv.bg/download?id=28900878c0

Както вече писахме, на 23 и 25 април бяха обработени всички междублокови пространства, а на 8 април – Северен парк и парк “Надежда”.

След постъпили писмени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, изискахме контрола и допълнителна обработка на посочените места.

Контролата се прави от служител на столичната Регионална здравна инспекция, в присъствието на фирмата-изпълнител и районния еколог.

Използва се препарат, който е напълно безопасен за хора и домашни любимци.

Всички допълнителни обработки са за сметка на фирмата изпълнител.

По план предстоят още две обработки срещу кърлежи в район “Надежда” – през месеците юни и септември.

Сигнали и препоръки, свързани с извършваната дейност, може да изпращате на info@so-nadejda.com.