В “Надежда” пръскат срещу комари

В “Надежда” пръскат срещу комари

Днес се извърши първата годишна ларвицидна обработка срещу комари в район “Надежда” (речни корита, естествени и изкуствени водоеми).

Контролът на дейността се извършва от експерти на Столичната РЗИ и дирекция “Зелена система”.

Всички дейности се изпълняват при стриктно спазване на изискванията и указанията на Министерство на здравеопазването и Общинския оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19.

При потвърден график ще се извършат последващи обработки срещу кърлежи, бълхи и гризачи на общинските зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства.

Планираните дейности се изпълняват при благоприятни климатични условия.