Поредна дезинфекция на кофите за боклук в “Надежда”

Поредна дезинфекция на кофите за боклук в “Надежда”

На 30 и 31 март отново се извършва дезинфекция на всички 870 съдове за битов смесен отпадък на територията на район “Надежда”.

Дейностите се извършват поетапно (по квартали) и се контролират от Столичен инспекторат и съгласно седмичен график за обработка.

Напомняме, че над 80 спирки на градския транспорт в район “Надежда” се обработват с дезинфектант всеки четвъртък.

Важно условие за реализиране на дезинфекцията и спазване на предварителния график са подходящите метеорологични условия