Затваряне на ул.”Недко Войвода” от 06.01.2020 г. до 28.01.2020 г.

Затваряне на ул.”Недко Войвода” от 06.01.2020 г. до 28.01.2020 г.

Затваряне на ул.”Недко Войвода” от 06.01.2020г. до 28.01.2020г.