Заключителната дискусия по Проект “Европа в София/София в Европа”, Програма Европа 2019 – II част (видео)

Заключителната дискусия по Проект “Европа в София/София в Европа”, Програма Европа 2019 – II част (видео)

https://youtu.be/GCIIYj0WF3A