„Умния” транспорт и добрите практики (ВИДЕО)

„Умния” транспорт и добрите практики (ВИДЕО)

Smart София” – София в Европа
Гр. Тун, Швейцария: „Умния” транспорт и добрите практики