Растителнозащитни и дезинфекционни дейности на територията на община Елин Пелин

Растителнозащитни и дезинфекционни дейности на територията на община Елин Пелин
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни и дезинфекционни дейностти на територията на община Елин Пелин беше публикувано на сайта elinpelin.org.
В приложения файл може да намерите информация за териториите, които ще бъдат третирани за периода от 03.06 – 28.06 с хербициди, в сервитута на железопътната инфраструктура в община Елин Пелин.
ВИЖТЕ – ТУК!
Categories: Райони