URBiNAT: Първа среща – запознаване на участниците

URBiNAT: Първа среща – запознаване на участниците

Встъпително събитие по проект URBiNAT с активното участие на граждани от район “Надежда” – нека заедно предложим решения за подобряване на градската среда.

Проект URBiNAT е насочен към обновяване на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/природа и храна/природа.

Очакваме ви на 20 април 2019 г, (събота) в Общински културен институт -Надежда (бул. Ломско шосе 2), от 11.00 до 13.00 ч.!

Информация за проекта: www.urbinat.eu