YouSofia TV/EUROPE: Викторина “София – древна и млада” (ВИДЕО)

YouSofia TV/EUROPE: Викторина “София – древна и млада” (ВИДЕО)