Европа в София

Проект „Европа в София/София в Европа“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019,

от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с

Район „Слатина“, Район „Студентски“ и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“