Вижте графика за сметосъбиране и сметоизвозване в “Надежда”

Вижте графика за сметосъбиране и сметоизвозване в “Надежда”

График за сметосъбиране и сметоизвозване на различни видове отпадъци на територията на район “Надежда”, Столична община.

About Author