Информационна среща в ОКИ „Надежда“ събира представители на обществени съвети и училищни настоятелства

Информационна среща в ОКИ „Надежда“ събира представители на обществени съвети и училищни настоятелства

На 28.06.2018 г. (четвъртък),в 18.00 часа, в залата на ОКИ – Надежда (бул. Ломско шосе 2) се организира информационна среща с представители на обществените съвети и училищните настоятелства към образователните обекти, част от проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

Поканени са представители на обществените съвети и училищните настоятелства в следните училища: 15 СУ „Адам Мицкевич“, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, 54 СУ „Иван Рилски“ и 101 СУ „Бачо Киро“, както и представители на обществените съвети в следните детски градини: 15 ДГ „Чучулига“, 27 ДГ „Детска китка“, 90 ДГ „Веса Паспалеева“ , 115 ДГ „Осми март“, 170 ДГ „Пчелица“. Заинтересовани страни в обхвата на проекта (родители на деца от ДГ и училищата, служители, граждани) също имат възможност да присъстват и да получат информация за предстоящите ремонтни действия.

На срещата ще присъства г-жа Марина Белчева, ръководител Екип по управление на проекта, представители на районна администрация „Надежда“, Дирекция „ЖОСТЕЕ”, Дирекция „Образование“ и Дирекция „Европейски програми и проекти“ на Столична община, както и директорите на детските градини и училищата, в обхвата на проекта.