График за косене на тревни площи в “Надежда”

График за косене на тревни площи в “Надежда”
График за косене на тревни площи на територията на район “Надежда”: 
21-22 април – кв. “Триъгълника”
25-26 април – кв. “Толстой”
26-28 април – кв. “Свобода”
28-30 април – кв. “Надежда” 4
1-3 май – кв. “Надежда” 2
1-3 май – кв. “Надежда” 1
1-3 май – кв. “Надежда” 3
3 май – кв. “Илиянци”
до 5 май – кв. “Требич”