Националната статистика: Богатеем и харчим повече

Според данните на НСИ за 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 година.

През 2016 г. домакинствата са изразходвали по 4 755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 година.

Променя се и структурата на потреблението на българските домакинства. 

Вижте целият доклад на НСИ тук: HBS2016_PEHHDJ9

Categories: България