Национална стратегия в областта на миграцията 2015-2020 г.

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията цели формирането на ефективни и единни национални политики при управлението на миграционните процеси, синхронизирани с миграционната политика на Европейския съюз (ЕС).
В основата на стратегията стои разбирането за феномена миграция като източник на работна сила, необходима за националната икономика, така и като потенциална заплаха за сигурността на страната.
Целият материал можете да прочете на портала за обществени консултации – www.strategy.bg